Postcovid symtom och behandling

I denna blogg vill jag väcka upp läsarens nyfikenhet om vad kroppen kan åstadkomma själv om den får lite hjälp. Vi Efter en Som en följd av den långa pandemin har många människoliv gått till spillo. Somliga individer har mer eller mindre eftersläpande symtom som vi ska presentera i denna blogg.

Följderna av pandemin

Sedan en tid har samhället sakta börjar återta sin normala rytm efter Covid pandemin.

Många har arbetat hemma och haft en dålig ergonomi. Samtidigt har rutiner med fysisk aktivitet blivit lidande på grund av isolering.

Patienter som söker hjälp på mottagningen på Södermalm visar ofta upp en mix av led eller muskel/nerv problem samt någon form av post Covid symtom.

Några vanliga symtom:

-Huvudvärk

-Lukt o smak helt eller delvis borta

-Utmattning

-Muskelvärk

-Lös mage och diarre

-Hjärtklappning

-Tyngd känsla i bröstet

-Hudbesvär

-Torrhosta

Det stora flertalet av människor som gått igenom en Covid-19 infektion och söker hjälp på Sthlm Kiropraktik &Örtmedicin är per definition friska. Många människor har olika restsymtom av infektionen som inte helt vill lämna kroppen.

Definitionen av friskhetskänsla

Friska i det avseende att patienten sökt hjälp inom primärvård för olika besvär och där man tyvärr inte lyckats finna någon orsak till dessa symtom. Alltså patienten är för frisk för att vara sjuk men tillräckligt sjuk för inte känna sig frisk.

Hjälp kroppen att självläka

Alldeles oavsett om de patienter som söker hjälp har lös mage eller diarre eller söker för led och muskelbesvär börjar alltid undersökningen med en noggrann funktions analys av ryggraden.

Just att ge möjlighet att se kroppen från ett helhetsperspektiv är den stora drivkraften i behandlingen hos Lars Nilsson Leg.kiropraktor och Örtspecialist i Stockholm .

Kiropraktiken som läkekonst är väldokumenterad och var från allra första början inriktad på att behandla ohälsa genom att ge kroppen de mest optimala förutsättningar att självläka.

Gonstead Kiropraktik

Detta genom att Kiropraktorn med handen kontaktar ett specifikt kotsegment i ryggraden och därigenom frigör disk skivans tryck mot den nerv som passerar intill.

För att detta ska kunna ske så specifikt och säkert som möjligt arbetar jag som Gonstead Kiropraktor.

Inom Gonstead Kiropraktiken har man två instrument som är helt nödvändiga för att en korrekt justering ska utföras.

-Röngten: Jag remitterar mina patienter för korrekta röntgen bilder. Bilder som all Efter analys har jag ett bra underlag då jag ska utföra behandling och korrekt justering.

-Nervoscope: Detta instrument söker efter den specifika nerv som har blivit inflammerad och ger upphov till problem av olika slags ohälsa. Därigenom har jag som Gonstead Kiropraktor tillgång två instrument som gör behandlingen mer säker och effektiv för patienten.

Kiropraktik och Örtmedicin synergi

Örtmedicin är kemi för kroppen på ett högst naturligt sätt. Härigenom kan du få hjälp med att ställa tillbaka kroppsfunktioner som har kommit i obalans och skapat besvär.

Örter kan användas i alla typer av besvär från kroppen och är både effektivt och skonsamt.

Genom kiropraktik påverkar vi nervsystemet genom att minska smärta tryck från disk till nerv. Även kroppens reglering av stress nivå påverkas genom parasympatiska och sympatiska nervsystemet.

Resultatet av dessa båda metoder tillsammans kan ge mycket god effekt när kroppen behöver hjälp.

Reglering av immunförsvaret

Som följd av minskad stress i kroppen belönas man med bättre sömn och och en positiv på verkan av kroppens hormon producerande system.

Resultatet av dessa faktorer bidrar till hur effektivt vårt immunförsvar kan agera vid infektioner av tex virus.

Vidare betonar jag även en varierad kost och träning av kroppen som grundläggande för en stabil hälsa.

På Södermalm och Sthlm Kiropraktik & Örtmedicin får du inspiration till att ta ett steg vidare mot bättre hälsa. Börja med att lägga en grund för en start på en resa mot bättre hälsa efter Covid-19 eller annan ohälsa.

Varmt välkommen!

Mer från vår blogg