Mat som medicin

sss

Ett påstående som blev verklighet för mig vid mina resor på landsbygden i Asien. Kunskap om hur man reglerar kroppen vid olika ohälsotillstånd är på sina håll välbevarad. Denna kunskap har burits från generation till generation under tusental år. Man bär med sig kunskap om hur smaker och temperaturer av föda påverkar kroppen och kan på så sätt hjälpa kroppen i rätt riktning vid ohälsa

                             Anpassning av maten vid sjukdom

Ett exempel kan vara vi feber som uppträder vid olika sjukdomar. När man får feber vill man snabbt få ner temperaturen för att inte förlora kroppsvätskor och energi. Med rätt kryddning av örter och reglera kosten kan man hjälpa till att minska svettning och därigenom reglera till mer normal kroppstemperatur .

                                           Superfood

Detta modeord har tagit fasta på att vissa födoämnen skulle ha en speciellt positiv påverkan på kroppen. Några populära växter som ofta nämns är bla ingefära, gurkmeja, vitlök, grönkål, gojibär etc. Vanligt är att blanda dem i juicer och smoothies.

                                 Är superfoods supernyttiga?

Alla nyttiga på sitt sätt och kan ge kroppen en boost i rätt riktning om det finns behov för det speciellt om man förstår hur de kommer påverka kroppen. Fler av dessa växter används terapeutiskt och ingår i den Kinesiska farmkopecian, som har anor 2500 år tillbaks.

                           Smak och temperatur reglerar kroppen

Dilemmat att namnge vissa födoämnen superfood är att all föda egentligen är superfoods i rätt sammanhang. De ovan nämnda födoämnen kan vara bra att använda mer av i kosten vid specifika besvär, men i en annan situation skulle de faktiskt kunna försätta kroppen i ett sämre läge. Med rätt kunskap om dess smaker och temperaturer kan man få ut full potential av dessa växter.

                                         Cleansing och Detox

Att sälja juicer som skall rena kroppsliga organ från gifter och toxiner är big business . Att detoxa eller göra en cleansing som det brukar kallas för gör förmodligen ingen skada på kroppen och kan sannolikt leda till en tillfällig viktminskning.

                           Går det att avgifta kroppen med Detox ?

Den avgiftande effekten på organen är förmodligen minimal eller snarare ingen alls. Iden om avgiftning är inte alls förenlig, sett från ett nutritionellt eller fysiologiskt perspektiv om hur en människo kropp fungerar. Kroppen eftersträvar att uppehålla balans och ogillar ytterligheter. När ohälsa uppstår kan man hjälpa kroppen att regleras och på så sätt ge hjälp till självläkande genom örtmedicin. I jämförelse med vår moderna medicin kan man säga att den klassiska örtmedicinen används i lika hög grad vid akuta besvär men kanske än mer som proaktiv hjälp.

           Smaker och temperatur påverkar människor olika

Min övertygelse som terapeut är att hälsa handlar om att hjälpa kroppen att bibehålla en balans och harmoni på längre sikt. Självklart varierar behov och innehåll till detta variera från individ till individ.

                      Örtmedicin ersätter Detox och cleansing

Örtterapi bygger på att reglera det tillstånds som skapat sjukdom och obalans. Genom att dricka som är ordinerat genom en individuell pulstagning från handleden, kan vi på så vis hjälpa kroppen att själv bekämpa ohälsa. Ett uttryck som skulle kunna passa in här är funktionsmedicin, då vi stödjer kroppens egna resurser och skapar hjälp till självhjälp.

                                      Förebyggande behandling

Man behöver inte ha ett känt hälsoproblem för att ta ett ordinerat örtte. Faktum är att det är bättre att ge förebyggande hjälp än att att vänta tills ohälsa uppstår. Här finns likheter till Kiropraktisk behandling och funktions analys som jag även arbetar med. I denna behandling kan jag efter funktions analysen ge råd till preventiva åtgärder om hur man kan undvika att smärta eller skada från någon kroppsdel ska återkomma.

Kroppen strävar hela tiden att uppehålla en balans och ogillar ytterligheter. Detta hjälper vi bäst till med genom att tillgodose kroppen med, sömn , träning, mat och mental avslappning. När ohälsa uppstår kan man med hjälp av örtmedicin hjälpa till att återfå balans och på så vis kan kroppen självläka

Mer från vår blogg