Inför ditt första besök

Inför första besöket

Information inför ditt besök hos Lars

Välkommen till ditt första besök på Sthlm Gonstead Kiropraktik Mottagning.

Lars Nilsson arbetar som Leg.Kiropraktor och är specialicerad inom Gonstead metoden.
 
Vid första besöket får patienter en ordentlig undersökning .
Dr Gonstead utvecklade ett sytem med undersökning av både manuell statisk och rörelse palpation samt instrument användning samt slutligen röntgenanalys.
 
Hela undersökningen syftar till att hitta den primära subluxationen som behöver justeras. Att finna just denna subluxation är avgörande för att komma åt grundproblemet.
 
Genom specifik justering placeras kotan i en position där disken återfår ett mer stabilt läge.
Detta leder till minskad inflammation och svullnad som ger bättre rörlighet och en normaliserad neuronal kontakt

 

Besökstiden för ditt första besök är 30 min.

 

Hur inleds besöket?

Ditt besök inleds med att du berättar i korthet vad som är dina huvudsakliga besvär och din allmänna hälsostatus vilket innefattar:

  • Sjukdomshistoria
  • Kost
  • Motionsvanor
  • Sömnvanor
 

Hur går undersökningen till?

Du undersöks genom palpation, rörelse och instrument.

I Gonstead metoden ingår två instrument:

  • Röntgen analys
  • Nervoscope

Röntgen undersökning:

Viktigt för att jag ska kunna ge dig en säker och effektiv behandling vid justering av kota. Jag har möjlighet att hjälpa till med remiss där du kan göra undersökningen i princip samma dag för egen kostnad.

Nervoscope undersökning :

Genom Nervoscopet kan man lokalisera den kota eller kotor som trycker ut disk skivan (som ligger mellan varje kota) och på så vis skapar en inflammation runt nerven. 

Nervoscopet är ett litet värmekänsligt instrument som uppfanns av Dr Gonstead. 

Ofta hinner vi med att bedöma och justera denna kota vid första besöket. I bland är det nödvändigt att vänta några dagar på bilder från röntgen för att en säker och trygg behandling ska kunna ske.

Behandlingsfrekvens:

Ofta kan man känna en viss rörelseförbättring och smärtlindring efter några besök.

För att påverka orsaken till besvären som ofta har flera eller många års bakgrund krävs frekventa besök i början samt din medverkan med träning och koständring. Därför erbjuder jag rabatterade klippkort.

Räkna initialt med ett besök i veckan under de 10-12 första veckorna. Därefter bedömer vi om upplägget behöver ändras, såklart både beroende på funktion och besvär.

Sagt om Lars

Finns ingen som hjälpt mig så mycket som Lars. Testat olika kiropratorer innan men nu finns det bara en jag går till. 🥇
Henrik Z.
Lars är alltid oerhört professionell och ser hela människan. Både kropp och själ är gladare efter ett besök.
Emma N.
Lars är den bästa kiropraktorn jag någonsin gått till. Väldigt mjuk och informativ under sina behandlingar. Man är i trygga händer.
Göran H.