Cookiepolicy

Cookiepolicy

Senast uppdaterad 17 maj 2023

Cookiepolicy

Webbplatsen, https://sthlmkiropraktik.se/, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.


§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplatsanvändares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplats besökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.


§ 2. Användning av cookies

Vi använder både tidsbegränsade cookies och sessionscookies.


a) Tidsbegränsade cookies

Följande informations sparas i form av tidsbegränsade cookies:

IP-adress
Enhet

Användningen av tidsbegränsade cookies sker till följande syften:

Förbättra användarupplevelsen.
Erbjuda en säker hemsida.
Analys och utvärdering


b) Sessionscookies

Följande information sparas i from av sessionscookies:

Språk
Sidbesök

Användning av sessionscookies sker till följande syften:

För att förbättra användarupplevelsen och mäta hemsidans prestanda.


c)
Tredjeparts-cookies

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande:

Google Analytics


§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke

När en cookie är att klassas som en personuppgift måste ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare innan den kan användas. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Genom att bekräfta samtycke


b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket till användning av cookies är giltigt i 30 dagar.

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.


c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Direkt på hemsidan via kakpolicy


d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs antingen över telefon, 0702647409, eller via e-post, lars@sthlm-kiropraktik-ortmedicin.se.